รายการอาหาร

ที่นี่เป็นเรือเหมาลำ อาหารเลือกได้ เปลี่ยนแปลงเป็นรายการมังสวิรัติ หรือฮาราลได้

รายการอาหารเรือสะบาย 20-40 ท่าน

รายการอาหารเรือสะนุก 45- 125 ท่าน

รายการเสริม บาร์บีคิว