รายการอาหาร

ที่นี่เป็นเรือเหมาลำ อาหารเลือกได้ เปลี่ยนแปลงเป็นรายการมังสวิรัติ หรือฮาราลได้

Menu 1: อาหารไทย

Menu 2: อาหารไทย ผสมฝรั่ง

Menu 3: Finger food/ทานเล่น สำหรับงานไม่นั่งโต๊ะ (ไม่มีจำนวนแขกขั้นต่ำ)

Option รายการเสริม บาร์บีคิว (Must Try!)

อาหารเจ