ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด

เหมาลำ เช่าเรือ ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ส่วนตัว ทัวร์ ชมวิว

ไหว้พระ 9 ว้ด – กรุงเทพ-นนทบุรี (วัดยานนาวา ศาลเจ้าจีจินเกาะ วัดกัลยาณมิตร วัดอรุณ วัดคฤหบดี วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดเขมา วัดราชาธิวาสวิหาร วัดเทวราชกุญชร)

ราคา เรือสะบาย 48,000 บาท (รวม VAT)

ราคา เรือสะนุก 91,000 บาท (รวม VAT)

ค่าอาหารกลางวันต่อท่าน 250 บาท ค่าเครื่องดื่มซอฟดริ๊งค์ทั้งวันบนเรือ 120 บาท รวม 370 บาทต่อท่าน

หากท่านต้องการทัวร์ไกด์ แนะนำ อาจารย์อนุรุทธ ผินสุวรรณ์ (อจ.กอล์ฟ) ราคา 10,000 – 15,000 บาท

Primary Color

Secondary Color

https://www.thaisabaicruise.com/wp-content/themes/yachtsailing