ล่องเรือ ไปเกาะเกร็ด

โปรแกรมไปเกาะเกร็ดเต็มวัน 9.30 – 16.30 น. (ตลาดเปิดเสาร์ และอาทิตย์ เท่านั้น)

สำหรับการจัดกิจกรรมเต็มวันให้กับพนักงานบริษัท กลุ่มลูกค้าหรือตัวแทนของบริษัท การสังสรรค์ในครอบครัว เพื่อนสนิท การล่องเรือไปเกาะเกร็ดนั้นเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากได้ใช้เวลาด้วยกันเกือบทั้งวัน ได้สังสรรค์กันบนเรือ ทั้งขาไปขากลับ ได้เห็นการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำ

เมื่อถึงเกาะเกร็ด ท่านจะได้เลือกซื้อของที่ระลึกมากมายหลายอย่าง ในราคาย่อมเยาว์ ได้ดูการทำเครื่องปั้นดินเผา ได้ทานขนมไทยขึ้นชื่อ และบางอย่างหายากมาก เช่น ขนมทองเอก เป็นต้น

เรือสะบาย สะบาย (ไม่เกิน 45 ท่าน)

  • ค่าเช่าเรือ 55,000 บาท (รวม VAT) ไม่รวมค่าอาหาร และเครื่องดื่มซอฟดริ๊งค์

เรือสะนุก (ไม่เกิน 125 ท่าน)

  • 91,000 บาท (รวม VAT) ไม่รวมค่าอาหาร และเครื่องดื่มซอฟดริ๊งค์

ค่าเครื่องดื่มซอฟดริ๊งค์ทั้งวัน ราคา 100 บาท ต่อท่าน

ค่าอาหารกลางวัน ราคา 250 บาท ต่อท่าน

ตารางการเดินทาง

  • 9.30 ออกเดินทางจากท่าเรือสาทรตากสิน หรือวัดยานนวา หรือเอเชียทีค
  • 11.00 แวะวัดเฉลิมพระเกียรติ สนุกกับการให้อาหารปลา
  • 11.45 รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
  • 13.00 ถึงเกาะเกร็ด เที่ยวชมวัดปรมัยยิกาวาส และเลือกซื้อของที่ระลึกในหมู่บ้านมอญ
  • 14.00 ออกเดินทางจากเกาะเกร็ด
  • 16.30 กลับถึงท่าเรือสาทร