มาตรการป้องกันการแพร่ Covid-19

มั่นใจกับการปลอดเชื้อ หากเราร่วมมือกันด้วยมาตรการ ดังนี้

ลูกค้า

 1. ต้องไม่มีแขกที่มีประวัติการใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง
 2. Scan QR code ไทยชนะ ทั้งเข้า และออก
 3. วัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรอง ก่อนเข้าเรือ (เกิน 37.5 ขอไม่อนุญาต)
 4. ใช้อัลกอฮอลเจลล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
 5. แยกภาชนะทานอาหารกัน ช้อนส่วนตัว
 6. รักษาระยะห่างซึ่งกัน หลบหลีกกันเดิน ละเว้นการจับมือทักทายหรือสวมกอดกัน
 7. พกพาแมส หรือเฟสชีลด์
 8. ก่อนจะใช้ไมโครโฟน ให้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่เตรียมไว้ให้ก่อนใช้ทุกครั้ง

เรือ

 1. พนักงานมีตารางวัดไข้ก่อนเข้างานทุกวัน
 2. พนักงานสวมใส่แมส และเฟสชีลด์
 3. จัดให้มีเจลล้างมือหลายจุด ทั้งทางขึ้นลงบันได โต๊ะอาหาร บาร์น้ำ เครื่องเสียง
 4. เสริพอาหารเป็นเซ็ทของแต่ละท่าน (มีเติม)
 5. กรณีบุฟเฟ่ต์ พนักงานจะเป็นคนกลางตักให้ และต้องจัดให้แขกลุกขึ้นมาตักอาหารได้ทีละไม่เกิน 10 ท่าน
 6. เช็ดราวบันได มือจับประตูห้องน้ำก่อนลูกค้าขึ้น และเช็ดเป็นระยะๆ เมื่อมีลูกค้าใช้งาน รวมถึงห้องน้ำด้วย
 7. พนักงานเสริพคอยสังเกตอาการลูกค้า (ไอ จาม หรือดูอ่อนเพลีย)
 8. พนังงานเสริพเวียนเก็บทิชชู่ใช้แล้วบนโต๊ะอาหารด้วยคีมคีบ
 9. ไม่เสริพแก้วน้ำซ้ำเวลาเติมเครื่องดื่ม
 10. พนักงานครัว สวมหมวกคลุมผม ใส่แมสระหว่างปรุงอาหารอย่างเคร่งครัด