เกี่ยวกับเรา

SabaiCruise เป็นรายเแรกที่มุ่งเน้นเฉพาะการเหมาลำมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2548  ดังนั้นจุดที่แตกต่างจากเรืออื่น คือ เวลาที่สามารถทุ่มเทให้กับลูกค้าเแต่ละรายทำได้อย่างเต็มที่ งานจึงออกมาอย่างมีคุณภาพ สิ่งพิสูจน์ได้คือ การมาใช้บริการซ้ำ ๆ ทุกปีของบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ และการแนะนำเพื่อนฝูงต่อๆ กันไป

SabaiCruise เป็นเจ้าของเรือ และบริหารเองโดยตรง ทำให้การติดต่อสื่อสารถึงความต้องการของลูกค้าทำได้ง่าย เร็ว และแม่นยำ

เรือ SabaiCruise ออกแบบมาเพื่อใช้งานเหมาลำในแม่น้ำโดยตรง การออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายใน สร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถรวมกลุ่มกิจกรรมหมู่คณะเดียวกันได้  ด้วยความที่เป็นเรือเหล็กท้องแบน การโคลงเคลงจึงน้อย และความสูงของเรือก็สามารถลอดสะพานในแม่น้ำได้ แม้กระทั่งสะพานพุทธ ซึ่งเป็นสะพานที่มีระดับต่ำที่สุด